języksynonim

1. Jako narząd w jamie ustnej

narząd smaku, ozór, jęzor, języczek
Przykład:

Sparzyłam język gorącą herbatą. Mój narząd smaku został podrażniony, przez co czułam jego ból i pieczenie przez następnych kilka godzin. 

2. Jako utrwalony społecznie zespół znaków dotyczących jakichś działań człowieka lub wyrażających jego emocje oraz każdy układ elementów rzeczywistości, któremu człowiek nadał jakąś treść

mowa, gwara, dialekt, narzecze, żargon, zasób wyrazów, słownictwo, leksyka, słownik, slang, idiolekt, socjolekt, ludzka mowa, obca mowa
Przykład:

Posługiwał się językiem ulicy. Jego słownictwo było bardzo wulgarne. 

3. Jako sposób formułowania wypowiedzi w mowie lub piśmie

styl, elokwencja, swada, płynność, potoczystość, oratorstwo, krasomówstwo, dar wymowy, dar słowa, wymowność, łatwość wysławiania się
Przykład:

Styl potoczny jest nazywany również językiem swobodnym. 

4. Jako system znaków dźwiękowych służących do porozumiewania się przez członków danego narodu, społeczeństwa

Przykład:

Język jest systemem znaków oraz reguł ich łączenia. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: