gwarasynonim

argot, dialekt, narzecze, slang, żargon, socjolekt
Przykład:

Piszę pracę magisterską na temat gwary przestępczej. Szczególnie interesujący wydaje mi się jednak żargon więzienny.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: