dialekt synonim

gwara, argot, narzecze, slang, żargon, odmiana językowa, język wernakularny

Przykład zastosowania - dialekt

Dialektami nazywane są różne odmiany językowe, na przykład brytyjska angielszczyzna standardowa. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: