zaświadczenie synonim

świadectwo, poświadczenie, dokument, pismo, certyfikat, potwierdzenie, pokwitowanie, akt

Przykład zastosowania - zaświadczenie

Otrzymałam zaświadczenie o zdolności do wykonywania pracy. W dokumencie znalazły się między innymi wyniki moich aktualnych badań. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: