aktsynonim

1. Jako czynność

czyn, czynność, działanie, uczynek, postępek, gest, krok, posunięcie, występek, wyczyn, wyskok, wybryk, operacja
Przykład:

Policjant dokonał aktu odwagi, ratując dwudziestoletnią kobietę przed napaścią. Tym czynem zasłużył na odznaczenie i awans. 

antonimy: bezczynność

2. Jako część spektaklu lub dramatu

część, punkt programu, scena, scenka, odsłona
Przykład:

Akt I dobiegł końca. Po krótkiej przerwie zapraszamy na dalszą część spektaklu. 

3. Jako dokument urzędowy lub prawny

metryka, świadectwo, ustawa, dokument, uregulowanie, unormowanie, ukaz, uchwała, rozporządzenie, dekret, pismo, certyfikat
Przykład:

W przypadku niektórych gospodarstw rolnych w Polsce jedynym dokumentem, który poświadcza własność, jest akt własności ziemi.

4. Jako oficjalna uroczystość

ceremonia, ceremoniał, uroczystość, obchody, obrządek, obrzęd, rytuał, celebra, gala
Przykład:

10 lutego 1920 r. Józef Haller dokonał aktu zaślubin Polski z morzem. 25 lat później ceremonia została powtórzona w kilku miejscach na Pomorzu Gdańskim i Zachodnim.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: