występeksynonim

przestępstwo, wykroczenie, wina, grzech, przewinienie, uchybienie, przekroczenie, czyn zabroniony
Przykład:

Występek to czyn zabroniony. Grozi grzywną powyżej pięciu tysięcy złotych. 

antonimy: zgodność z prawem uczciwość przestrzeganie prawa społeczna akceptowalność czynu

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: