grzmiećsynonim

1. Jako rozlegać się głośno (o grzmocie)

huczeć, błyskać się, ryczeć, dudnić, bębnić, walić, łomotać, tłuc
Przykład:

Całe popołudnie grzmiało. Pioruny waliły w dachy domów. 

2. Jako mówić głośno, z groźbą lub z naganą

krzyczeć, trąbić, ryczeć, wrzeszczeć, drzeć się
Przykład:

Donośny głos grzmiał z radia. Mężczyzna krzyczał, że będzie wojna. 

antonimy: milczeć

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: