apologia synonim

obrona, pochwała, usprawiedliwienie, gloryfikacja, apoteoza, apologetyk

Przykład zastosowania - apologia

Jedną z najwcześniejszych apologii chrześcijańskich był List do Diogneta, w którym oprócz krytyki pogaństwa znajdowała się gloryfikacja zasad religii chrześcijańskiej. 

antonimy: uwaga krytyka nagana

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: