heretyksynonim

1. Jako określenie osoby, której poglądy są sprzeczne z dogmatami wyznawanej religii

kacerz, giaur, goj, innowierca, błędnowierca, schizmatyk, różnowierca, apostata, poganin, odstępca
Przykład:

Uważano go za heretyka, ale on nie czuł się innowiercą.

2. Jako określenie osoby, której poglądy są sprzeczne z powszechną opinią

buntownik, kontestator, burzyciel, oponent, rewolucjonista
Przykład:

W partii grał rolę politycznego heretyka, natomiast w życiu codziennym daleko mu było do buntownika.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: