oponentsynonim

adwersarz (książkowo), antagonista (książkowo), konkurent, przeciwnik, rywal
Przykład:

Według hiszpańskiego oponenta najnowszego projektu basenu trampolina wodna została niewłaściwie zamocowana na brzegu. Zagorzały przeciwnik pomysłu argumentował swoją opinię tak, że trampolina umieszczona w tym miejscu spowoduje nieodwracalny uszczerbek na zdrowiu u kogoś, kto z niej skorzysta. 

antonimy: partner przyjaciel sojusznik sprzymierzeniec stronnik zwolennik

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: