adwersarzsynonim

antagonista, przeciwnik, oponent
Przykład:

Głównym adwersarzem dyrektora był nauczyciel matematyki. Przeciwnik uważał, że dyrektor postępuje niewłaściwie, próbując zmusić starszych kolegów do przejścia na emeryturę. 

antonimy:  stronnik zwolennik współpracownik partner sojusznik sprzymierzeniec

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: