współpracownik synonim

partner, wspólnik, agent, asystent, podwładny, pomocnik, podwykonawca, współuczestnik, współwłaściciel, kompan, pracodawca, prawa ręka

Przykład zastosowania - współpracownik

Jednym ze współpracowników papieża Jana Pawła II był włoski karabinier Antonio Gugel, który pełnił rolę asystenta głowy kościoła. Towarzyszył Ojcu Świętemu podczas podróży i był Jego osobistym kamerdynerem. 

antonimy: konkurent rywal przeciwnik przełożony

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: