potępiać synonim

piętnować, przeklinać, krytykować, wyklinać, ekskomunikować, gromić, smagać, dezaprobować, reprobować, ganić, karcić

Przykład zastosowania - potępiać

Król potępia czyny czarnoksiężnika, który zamienia księżniczki w jaszczurki. Przeklina tamten dzień, w którym zaprosił okrutnego maga do swojego królestwa. 

antonimy: aprobować akceptować afirmować uznawać pozwalać przyzwalać zezwalać zatwierdzać przystawać przyklaskiwać potakiwać przytakiwać chwalić dopuszczać zgadzać się

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: