konfrontacja synonim

1. Jako spór, konflikt

batalia, bitwa, bój, konflikt, pojedynek, potyczka, rozgrywka, spięcie, spór, starcie, waśń (książkowo), walka, polemika, zatarg, utarczka

Przykład zastosowania - konfrontacja

W styczniu doszło do konfrontacji wojsk amerykańskich i rosyjskich w Syrii. Przyczyną sporu było zajęcie przez USA pola naftowego Rumejlan.

antonimy: rozejm pokój

2. Jako porównanie

porównanie, zestawienie, skonfrontowanie, skolacjonowanie (specjalistycznie), paralela, przeciwstawienie, zderzenie

Przykład zastosowania - konfrontacja

Konfrontacja wyników badań z rzeczywistością jest konieczna, aby uznać porównanie za wiarygodne.

3. W dochodzeniu jako jednoczesne stawienie się dwóch osób w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia

spotkanie, przesłuchanie, śledztwo

Przykład zastosowania - konfrontacja

Wczoraj odbyła się konfrontacja świadków przestępstwa. Przesłuchanie miało na celu wyjaśnienie okoliczności zdarzenia. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: