dekret synonim

unormowanie, uregulowanie, statut, nakaz, prawo, regulacja, rozkaz, ukaz, akt prawny, postanowienie, norma prawna, rozporządzenie, przepis, ustawa, zarządzenie

Przykład zastosowania - dekret

Dekret został wydany przez prezydenta. Ustawa dotyczyła zagospodarowania zniszczonych gruntów państwa. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: