prawosynonim

1. Jako ogół przepisów

system prawny, prawodawstwo, normy prawne, legislacja, Temida, ustawodawstwo
Przykład:

Jedną z form stanowienia prawa jest legislacja.

2. Jako nauka

jurysprudencja (książkowo), prawoznawstwo
Przykład:

Naukę o prawie nazywamy prawoznawstwem.

3. Jako norma prawna

akt prawny, dekret, rozporządzenie, ustawa, norma prawna, przepis, regulacja, unormowanie, uregulowanie, zarządzenie, nakaz, zakaz, obyczaje, reguła, rygory , zasada
Przykład:

Prezydent skorzystał z prawa weta kilka razy – ostatnio również zawetował ustawę.

4. Jako uprawnienia przysługujące komuś

delegatura, pełnomocnictwo, plenipotencja (książkowo), przywilej, upoważnienie, uprawnienie, pozwolenie, immunitet, legitymacja, prerogatywa
Przykład:

Na mocy prawa do obrony oskarżony otrzymuje pewne uprawnienia, z których może skorzystać.

5. Jako zasada rządząca jakimś procesem

prawidło, reguła, zasada, norma, prawidłowość, przepis
Przykład:

Izaak Newton sformułował prawo powszechnego ciążenia oraz trzy zasady dynamiki.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: