normasynonim

1. Jako ustalona, ogólnie przyjęta zasada

artykuł wiary, dogmat, kanon, reguła, standard, wzorzec, zasada, wzór
Przykład:

Jedną z norm moralności jest zasada Tomasza z Akwinu, która brzmi: "dążyć do dobra, unikać zła". 

2. Jako ilość, miara, granica przewidziana jako wymagana lub obowiązująca w jakimś zakresie

przepis, taksa, taryfa, standard
Przykład:

Przepis prawny może wyrażać wiele norm prawnych. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: