legitymacja synonim

1. Jako prawo do czegoś

uprawnienie, prawo, upoważnienie, prerogatywa

Przykład zastosowania - legitymacja

Jego legitymacja do sprawowania władzy była silna. Miał prawo do powoływania sędziów. 

2. Jako dokument stwierdzający tożsamość osoby

dowód osobisty, dokument tożsamości, dowód tożsamości

Przykład zastosowania - legitymacja

W pracy każdy posiada specjalną legitymację. Jest to dowód tożsamości, na którym można znaleźć różne informacje o pracowniku. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: