przywilej synonim

pierwszeństwo, prawo, prerogatywa, uprawnienie, priorytet, karta, uprzywilejowanie, swobody

Przykład zastosowania - przywilej

Kodeks drogowy opisuje szczególne przywileje w ruchu drogowym dla trolejbusów, które między innymi mają pierwszeństwo przy wyjeździe z zatoki po postoju na przystanku. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: