priorytet synonim

główny cel, pierwszeństwo, preferencja, przywilej, wybór

Przykład zastosowania - priorytet

Moim priorytetem jest w tej chwili ukończenie studiów. Obrałam sobie za główny cel uzyskanie tytułu magistra matematyki. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: