priorytetsynonim

główny cel, pierwszeństwo, preferencja, przywilej, wybór
Przykład:

Moim priorytetem jest w tej chwili ukończenie studiów. Obrałam sobie za główny cel uzyskanie tytułu magistra matematyki. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: