wybór synonim

1. Jako wybranie czegoś z kilku możliwości

wybranie, decyzja, dobór, selekcja, przesiew, eliminacja, głosowanie, preferencje, wyselekcjonowanie, wytypowanie, odsiew, wykluczenie, wyodrębnienie, wyłączenie, wskazanie

Przykład zastosowania - wybór

Wszystkie ofiary zabito w domu. (...) Czy po prostu jeździł po okolicy, zauważał ich przed domem i dokonywał wyboru na miejscu? A może selekcji dokonał gdzieś indziej, w sklepie spożywczym albo na stacji benzynowej, i śledził ich aż do domu? (Robert Liparulo: Przybywa jeździec, 2010)   

2. Jako wybór np. towarów

asortyment, zasób, arsenał, gama, paleta, wachlarz, repertuar, pula, sortyment (specjalistycznie), oferta, kolekcja, zestaw, bateria, zbiór, przekrój , feeria, zakres, różnorodność, rozmaitość

Przykład zastosowania - wybór

Tym, co nas wyróżnia, jest bogaty asortyment wyrobów lokalnych. W naszym sklepie znajdziecie państwo m.in. szeroki wybór serów i wędlin. 

antonimy: jednorodność

3. Jako wybór kogoś na stanowisko

elekcja, mianowanie, powołanie, awans, desygnacja, desygnowanie, nominacja, nominowanie, wyznaczenie, obranie

Przykład zastosowania - wybór

Chciano tak urządzić wybór prezydenta, aby w nim lud uczestniczył, ale nie miał zbyt bezpośredniego wpływu i w ten sposób wytworzono wybory dwustopniowe. (...) Innymi słowy, chciano nadać ludowi taki sam wpływ na mianowanie prezydenta, jak i na inne sprawy ogólne kraju. (Édouard Laboulaye: Historia Stanów Zjednoczonych, t.3, 1877).     

antonimy: zwolnienie dymisja

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej:

Jakub
Ok