decyzja synonim

1. Jako odgórne zalecenie

postanowienie, rezolucja, uchwała, rozporządzenie, zarządzenie, zalecenie, dekret, dyrektywa, instrukcja, wytyczna, nakaz, dyspozycja

Przykład zastosowania - decyzja

Decyzją rządu segregowanie śmieci stanie się obowiązkowe. Rozporządzenie wejdzie w życie 21 marca.   

antonimy: sugestia zapytanie

2. Jako wybór

zamiar, wola, postanowienie, wybór, zdecydowanie, podjęcie się, uznanie

Przykład zastosowania - decyzja

Podjęłam decyzję. Przyjmę twoją ofertę i możesz być pewien, że swojego postawienia nie zmienię.

antonimy: niezdecydowanie

3. Jako werdykt

werdykt, rozstrzygnięcie, wynik, orzeczenie, opinia, osąd, wyrok

Przykład zastosowania - decyzja

Rodzina ofiary przyznała, że jest zadowolona z decyzji sądu. Obrońca pozwanego zapowiedział jednak odwołanie się od wyroku

antonimy: nierozstrzygnięcie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: