wytyczna synonim

dyrektywa, dyspozycja, instrukcja, komenda, nakaz, polecenie, reguła, wskazówka, zalecenie, zasada, pouczenie

Przykład zastosowania - wytyczna

Pracujemy według ścisłych wytycznych. Krok po kroku wykonujemy wszystkie punkty instrukcji

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: