różnorodnośćsynonim

gama, kalejdoskop, paleta, pluralizm, rozmaitość, rozpiętość, spektrum, urozmaicenie, wachlarz, wielorakość, wielość, zróżnicowanie, heterogeniczność, niejednorodność, rozbieżność, różnolitość, różnorakość, wieloaspektowość, wielowarstwowość
Przykład:

Różnorodność biologiczna to inaczej mnogość i rozmaitość gatunków stanowiących różne formy życia.

antonimy: jednorodność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: