czynność synonim

Przykład zastosowania - czynność

W okresie manii wykonywała kilkanaście czynności jednego dnia: chodziła na wystawne przyjęcia, na randki, wydawała tysiące na zakupy, zakładała własny biznes, który nie miał racji bytu. W okresie depresji wszystkie te działania zostały zastąpione biernością. Leżała tylko w łóżku, objadając się. 

antonimy: bezczynność bierność bezruch apatia uśpienie wstrzymanie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: