postępowaniesynonim

1. Jako sposób, w jaki ktoś postępuje

czyn, czynność, działanie, zachowanie, obejście, maniery, reakcja, postawa
Przykład:

Nie rozumiałam motywów jej postępowania. Ale takie zachowanie wobec bliskich zawsze uważałam za naganne.

2. W odniesieniu do czynności administracyjnych i sądowych

procedura, proceder, proces, przewód, sprawa, rozprawa
Przykład:

Liczę na to, że sąd umorzy postępowanie. Bardzo boję się procesu.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: