proces synonim

1. Jako bieg zdarzeń

bieg, tok, procedura, przebieg, zmiany, rozwój, faza, ciąg, ewolucja, odbywanie się, porządek, postęp

Przykład zastosowania - proces

Oswajanie psa lub kota jest długotrwałym procesem. Z czasem daje się jednak zauważyć postęp - u zwierzęcia stopniowo następuje zanik reakcji obronnych. 

antonimy: stagnacja regres

2. Jako proces sądowy

postępowanie, sprawa (potocznie), rozprawa, sądzenie, przewód, posiedzenie sądu, postępowanie sądowe, proces, proces sądowy, przewód sądowy, rozprawa sądowa, sprawa sądowa

Przykład zastosowania - proces

W poniedziałek rozpoczął się proces dwóch mężczyzn oskarżonych o zabójstwo. Eksperci przewidują, że ze względu na brak niezbitych dowodów, sprawa nie zostanie szybko rozstrzygnięta. 

3. Jako mechanizm działania

Przykład zastosowania - proces

Apoptoza to proces fizjologiczny, który można określić jako samobójczą śmierć komórki organizmu. Mechanizm ten wciąż nie został całkowicie poznany. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: