rozwój synonim

1. Jako spotęgowanie się czegoś

nasilenie, przyspieszenie, intensyfikacja, zintensyfikowanie, wzmocnienie, wzmożenie (książkowo), akceleracja (książkowo), eskalacja, natężenie, podwyższenie, pogłębienie, przybór, spotęgowanie, wzmaganie się

Przykład zastosowania - rozwój

W miarę rozwoju konfliktu, następowała eskalacja żądań. 

antonimy: osłabienie spadek

2. Jako przebieg zdarzeń

przebieg, obrót, tok, akcja, bieg, ciąg, dzianie się, proces, sekwencja

Przykład zastosowania - rozwój

Zaskoczył mnie rozwój zdarzeń; nie spodziewałem się takiego obrotu spraw.  

3. Jako postęp

progres, ożywienie, rozkwit, progresja (książkowo), awans, koniunktura, powodzenie, doskonalenie, modernizacja, rozwijanie, postęp, posuwanie się, ruch do przodu

Przykład zastosowania - rozwój

Z dumą obserwuję rozwój naszej firmy. Od momentu wejścia z produktem na rynek polski poczyniliśmy znaczący progres i teraz działamy w kilkunastu krajach na świecie. 

antonimy: impas regres

4. Jako zwiększenie rozmiarów czegoś

wzrost, zwiększenie, rozrost, rozbudowa, poszerzenie, rozszerzenie, przyrost, powiększenie

Przykład zastosowania - rozwój

Od kilku miesięcy obserwujemy intensywny rozwój infrastruktury biurowej w centrum stolicy. Rozbudowa wcześniejszych obiektów następuje w błyskawicznym tempie. 

antonimy: zmniejszenie zahamowanie

5. Jako przemiana

ewolucja, metamorfoza, odmiana, przemiana, zmiana, przeistoczenie, przekształcenie, przeobrażenie, transformacja

Przykład zastosowania - rozwój

Rozwój kariery jest możliwy dzięki nieustannemu zdobywaniu nowych umiejętności i ewolucji celów zawodowych. 

antonimy: niezmienność stałość zastój

6. Jako dojrzewanie (w kontekście botanicznym)

wzrost, rozkwit, rozrost, rośnięcie, porost, narastanie, dojrzewanie

Przykład zastosowania - rozwój

Tempo rozwoju drzewa zależy od klimatu, dostępności wody i nasłonecznienia. W sprzyjających warunkach wzrost będzie następował szybko. 

antonimy: regres przekwitanie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: