wzrost synonim

1. Jako zwiększenie wielkości i objętości organizmu

przyrost, rozwój, wzrastanie, rośnięcie, rozwijanie się, zwiększenie, powiększenie, rozrost

Przykład zastosowania - wzrost

Niedobór witaminy A hamuje wzrost organizmu i może wspierać rozwój komórek nowotworowych. 

antonimy: zmniejszenie

2. Jako podniesienie się poziomu lub wartości czegoś

eskalacja, intensyfikacja, nasilenie, podwyżka, podniesienie, pomnożenie, powiększenie, przyrost, rozwój, spotęgowanie, wzmocnienie, wzmożenie, zintensyfikowanie, zwiększenie, wzmaganie się, potęgowanie się, podwyższenie, zwyżka, przybór, natężenie, skok, zwielokrotnienie, hossa, boom

Przykład zastosowania - wzrost

Po zeszłorocznym wzroście podatku VAT rząd zapowiedział kolejną podwyżkę.  

antonimy: spadek

3. Jako wzrost człowieka lub zwierzęcia

wysokość

Przykład zastosowania - wzrost

Średni wzrost Holendra wynosi 183 cm, a wysokość Łotyszki - 170 cm.  

antonimy: szerokość

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: