paradygmat synonim

1. Jako ogólnie przyjęty sposób podejścia do rzeczywistości w określonej dziedzinie

szkoła, światopogląd, zespół przekonań, pogląd na świat, wzorzec, wzór, model, schemat, przykład, szablon, punkt widzenia, teoria

Przykład zastosowania - paradygmat

Polityka wschodnia, tak jak każda polityka, uprawiana jest wprawdzie pod naciskiem okoliczności, jednak w kierunku pewnych celów i wedle wzorców działania, czyli właśnie paradygmatów politycznych. (Marek Miłek: Wschód i Zachód w wymiarze globalnym…, 2012) 

2. W językoznawstwie jako zestaw form danego wyrazu utworzonych zgodnie z zasadami gramatyki

odmiana, grupa, rodzina

Przykład zastosowania - paradygmat

Języki polski i czeski mają podobny paradygmat końcówek deklinacji. Z tego powodu Polacy raczej nie mają problemów z nauką czeskiej odmiany rzeczowników. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: