przykład synonim

1. Jako fakt służący za popracie czegoś

egzemplifikacja (książkowo), ilustracja, okaz, standard, exemplum (książkowo), dowód, zobrazowanie, obraz, objaśnienie, wyjaśnienie, unaocznienie, świadectwo, potwierdzenie

Przykład zastosowania - przykład

Nie wierzysz, że świnki morskie są mądre? Podam ci przykład filmu, na którym kobieta daje pokaz tresury świnki morskiej. Według mnie to najlepszy dowód na inteligencję tych gryzoni. 

antonimy: poszlaka

2. Jako wzór czegoś

wzorzec, ideał, wzór, schemat, model, próbny egzemplarz

Przykład zastosowania - przykład

Znalazłam w internecie ciekawy przykład CV i na bazie tego wzoru stworzyłam własny życiorys. 

3. Jako wzór do naśladowania

ideał, wzorzec, mistrz, autorytet, geniusz, tuz, as, orzeł, znakomitość, wzór, wzór do naśladowania

Przykład zastosowania - przykład

Warto mieć w życiu dobry przykład do naśladowania. Takim autorytetem może być rodzic, nauczyciel lub sławna osoba.  

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: