ilustracja synonim

1. Jako reprodukcja fotografii, rysunku itp. dodana do tekstu

rysunek, obraz, obrazek, malunek, malowidło, rycina

Przykład zastosowania - ilustracja

Kupiłam książkę z ilustracjami. Po każdym rozdziale na błyszczącej wkładce został umieszczony przepiękny, czarno-biały obrazek

2. Jako materiał faktograficzny, przykładowy itp. służący do wyjaśnienia, unaocznienia, odtworzenia czegoś

model, obraz, egzemplifikacja, przykład, okaz, wzór, komentarz

Przykład zastosowania - ilustracja

To zdarzenie jest idealną ilustracją moich wywodów. Niech ten obraz będzie dla państwa przestrogą.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: