rysunek synonim

1. Jako to, co jest narysowane

grafika, ilustracja, obraz, szkic, rycina, malunek, sztych, kompozycja, dzieło, obrazek, ryt, mazaja

Przykład zastosowania - rysunek

Tylko dwie miały jakąś wartość: rysunek węglem - studium dziewczyny w letniej sukience - i mały obrazek ukazujący dwie gruszki w misce. (Ann Patchett: Dziedzictwo, 2017)

2. Jako zarys czegoś

kontur, kształt, obrys, zarys, linia, forma, cień

Przykład zastosowania - rysunek

W oddali dostrzegł rysunek jakiejś osoby. W miarę zbliżania się do niego postać zaczęła przyjmować coraz silniejsze zarysy.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: