kształt synonim

1. Jako budowa czegoś

konfiguracja, konstelacja, rysunek, szkic, układ, ukształtowanie, budowa, konstrukcja, kompozycja, plan, ułożenie, uformowanie, rozkład

Przykład zastosowania - kształt

Kształt utworu był podobny do sonetu. Ale jego ostatnie wersy miały już inną budowę.

2. Jako zewnętrzny wygląd czegoś

wygląd, postać, sylwetka, linia, zarys, forma, fason, charakter, kontur, obrys

Przykład zastosowania - kształt

Miała na ramieniu pieprzyk w kształcie serca. Trudno w to uwierzyć, ale jej znamię naprawdę miało dokładnie taką formę.

antonimy: bezkształtność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: