kształtsynonim

1. Jako budowa czegoś

konfiguracja, konstelacja, rysunek, szkic, układ, ukształtowanie, budowa, konstrukcja, kompozycja, plan, ułożenie, uformowanie, rozkład
Przykład:

Kształt utworu był podobny do sonetu. Ale jego ostatnie wersy miały już inną budowę.

2. Jako zewnętrzny wygląd czegoś

wygląd, postać, sylwetka, linia, zarys, forma, fason, charakter, kontur, obrys
Przykład:

Miała na ramieniu pieprzyk w kształcie serca. Trudno w to uwierzyć, ale jej znamię naprawdę miało dokładnie taką formę.

antonimy: bezkształtność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: