konstrukcja synonim

1. Jako sposób, w jaki połączone są elementy tworzące jakąś całość

obramowanie, oprawa, rama, struktura, szkielet, układ, budowa

Przykład zastosowania - konstrukcja

Szkielet drewnianego domu pozornie wyglądał na stabilną konstrukcję. 

2. Jako czynność polegająca na tworzeniu, organizowaniu czegoś

budowa, konstruowanie, montowanie, montaż, składanie, budowanie

Przykład zastosowania - konstrukcja

Stalowy system konstrukcji został przeznaczony do montażu paneli fotowoltaicznych. 

3. Jako ogół czyichś cech psychicznych, warunkujących mniejszą lub większą odporność na trudności i stresy

kondycja

Przykład zastosowania - konstrukcja

Dla konstrukcji psychicznej drużyny siatkarskiej dziewcząt to zwycięstwo miało ogromne znaczenie. Od razu zauważono poprawę ich kondycji i wewnętrzny spokój. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: