plan synonim

1. Jako coś, co dana osoba chce zrealizować w przyszłości

Przykład zastosowania - plan

Miałam ambitny plan – postanowiłam otworzyć własną firmę. Pomysł na biznes przyszedł mi do głowy zupełnie niespodziewanie.

antonimy: realizacja

2. Jako układ czegoś

projekt, rozkład, rozmieszczenie, rozłożenie, rozstawienie, schemat, szkic, układ, ułożenie, uporządkowanie, ustawienie, zarys, kompozycja, konspekt, mapa, rzut, siatka

Przykład zastosowania - plan

W skrytce na strychu znalazłam plany jakiegoś budynku. Na szkicach jest dziwne oznaczenie, którego nie umiem rozszyfrować.

3. Jako ciąg zadań, które zostaną zrealizowane w przyszłości

grafik, program, tabela, układ, rozkład, porządek, harmonogram, konspekt, rozpiska, terminarz

Przykład zastosowania - plan

Plan zajęć i harmonogram studiów są dostępne na naszej stronie internetowej.

4. Jako rysunek, który odwzorowuje na płaszczyźnie w pomniejszeniu i uproszczeniu jakiś obszar lub obiekt

mapa, odwzorowanie, szkic, zarys, rysunek

Przykład zastosowania - plan

Kiedy planuję odwiedzić nieznane mi miasto, zabieram ze sobą jego plan. Dzięki mapie nigdy się nie gubię.  

5. Jako zarys utworu, który ma powstać, przedstawiony w punktach w określonej kolejności

streszczenie, szkic, zarys, konspekt

Przykład zastosowania - plan

Pisanie wypracowania zaczynam od planu wydarzeń, ponieważ obawiam się, że bez konspektu moja praca byłaby zbyt chaotyczna. 

6. Jako ogół elementów treści lub formy jakiegoś utworu, które zostały wyodrębnione w wyniku jego analizy i przeciwstawione pozostałym

płaszczyzna

Przykład zastosowania - plan

Akcja książki rozgrywa się w trzech planach czasowych. Płaszczyzny te nawzajem się przenikają. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: