projektsynonim

1. Jako pomysł

Przykład:

Chodzi mi po głowie projekt innowacyjnego domu inteligentnego. Mam nadzieję, że uda mi się urzeczywistnić tę wizję

antonimy: realizacja

2. Jako działanie podjęte w określonym celu

Przykład:

Ruszamy z projektem “Ponad granicami”. Akcja ma na celu zjednoczenie przedstawicieli różnych kultur. 

3. Jako wstępna wersja czegoś

plan, makieta, model, prototyp, schemat, wzorzec, wzór, rysunek, rysunek techniczny, dokumentacja, szkic, rozkład, rozplanowanie, rzut, zarys, kontur, konspekt
Przykład:

Przygotowałem wstępny projekt aranżacji mieszkania. Proszę spojrzeć na ten szkic i ewentualnie zasugerować poprawki.  

antonimy: ostateczna wersja

4. Jako dokument

Przykład:

Złożyliśmy projekt ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Sejm omówi ten dokument na najbliższym posiedzeniu.

5. Jako plan działania

zamiar, program, harmonogram, plan, biznesplan, strategia, taktyka, zamierzenie, agenda, rozkład, scenariusz, schemat
Przykład:

Ogłaszamy konkurs na projekt wydarzenia z okazji Dnia Ziemi. Prace konkursowe w postaci proponowanego programu imprezy można nadsyłać do 1 marca b.r. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: