schemat synonim

1. Jako wstępny, ogólny plan czegoś

zrąb, zarys, szkielet, projekt, podstawa, szkic, plan, rysunek, przekrój , wykres, rozkład, system, rozplanowanie, konfiguracja

Przykład zastosowania - schemat

Schemat fabularny powieści, którą piszę, jest dość prosty, bo wydarzenia są tu tylko pretekstem. Ich plan podporządkowany jest temu, co chcę przekazać czytelnikowi.

2. Jako wzór czegoś

wzór, stereotyp, model, klisza, kanwa, wzorzec, paradygmat, szablon, sztampa

Przykład zastosowania - schemat

Schemat myślowy urzędników różni się znacznie od sposobu myślenia innych pracowników. Ja od razu rozpoznaję ten wzorzec.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: