schematsynonim

1. Jako wstępny, ogólny plan czegoś

zrąb, zarys, szkielet, projekt, podstawa, szkic, plan, rysunek, przekrój , wykres, rozkład, system, rozplanowanie, konfiguracja
Przykład:

Schemat fabularny powieści, którą piszę, jest dość prosty, bo wydarzenia są tu tylko pretekstem. Ich plan podporządkowany jest temu, co chcę przekazać czytelnikowi.

2. Jako wzór czegoś

wzór, stereotyp, model, klisza, kanwa, wzorzec, paradygmat, szablon, sztampa
Przykład:

Schemat myślowy urzędników różni się znacznie od sposobu myślenia innych pracowników. Ja od razu rozpoznaję ten wzorzec.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: