założenie synonim

1. W odniesieniu do koncepcji

domniemanie, domysł, asumpcja (specjalistycznie), presumpcja (specjalistycznie), przesłanka, przeczucie, hipoteza, idea, koncepcja, koncept, myśl, podejrzenie, pomysł, supozycja (książkowo), przypuszczenie, teoria, teza, warunek, zamysł, podstawa, stwierdzenie, sformułowanie, ujęcie, twierdzenie

Przykład zastosowania - założenie

Sam jej pomysł był już oparty na błędnym założeniu. Nie było więc sensu dyskutować o fałszywych przesłankach.

antonimy: wynik

2. W odniesieniu do planów, celów

Przykład zastosowania - założenie

Musiałem im uświadomić, że ich założenie było zupełnie oderwane od rzeczywistości. Nie da się przecież realizować nierealnych celów.

3. Jako sposób wykończenia tkaniny

obszycie, zakład

Przykład zastosowania - założenie

Bluzka posiada założenia rękawów. Tego typu zakłady są nie tylko efektowne, ale także eleganckie.

4. Jako powstanie czegoś

erekcja, fundacja, przedsięwzięcie, sfinansowanie, ufundowanie, ustanowienie, zawiązanie, zbudowanie

Przykład zastosowania - założenie

Obchody rocznicy założenia parafii były połączone z erekcją nowego kościoła.

antonimy: rozwiązanie likwidacja

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: