ujęcie synonim

1. Jako ujęcie w filmie

kadr, klatka, stopklatka

Przykład zastosowania - ujęcie

Powtarzaliśmy ujęcie tak długo, dopóki reżyser nie był w pełni zadowolony z kadru.

2. Jako sposób przedstawienia czegoś

Przykład zastosowania - ujęcie

Takie ujęcie problemu jest dla mnie nie do przyjęcia. Musisz pokusić się o inną perspektywę.

3. W odniesieniu do fotografii

foto (ptoocznie), fotografia, fotogram, kadr, perspektywa, zdjęcie, plan

Przykład zastosowania - ujęcie

Ujęcie jest ciekawe i dynamiczne. Wadą kadru jest jednak umieszczenie postaci w prawym dolnym rogu. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: