supozycja synonim

presumpcja, domniemanie, domysł, założenie, hipoteza, podejrzenie, przypuszczenie, spekulacja, przewidywanie, teoria

Przykład zastosowania - supozycja

W głowie detektywa roiło się od supozycji. Miał przypuszczenia, że to mąż zabił żonę, ale na razie nie posiadał wystarczających dowodów. 

antonimy: fakt pewność dowód

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: