postulat synonim

1. Jako życzenie, pragnienie

petycja, pomysł, propozycja, roszczenie, sugestia, wniosek, żądanie, życzenie, dezyderat (książkowo)

Przykład zastosowania - postulat

Na ostatnim zebraniu zgłosili swoje postulaty, ale niestety my tych żądań spełnić nie możemy.

2. Jako twierdzenie przyjmowane bez dowodu

aksjomat, pewnik

Przykład zastosowania - postulat

W logice teza uznawana bez dowodu za prawdziwą to postulat. Tym samym aksjomat jest podstawą do dalszego wnioskowania.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: