charakterystyka synonim

definicja, kwalifikacja, określenie, opis, pojęcie, portret, specyfikacja, sylwetka, właściwość, rys, profil, sportretowanie, ukazanie, przedstawienie, zilustrowanie, zobrazowanie, deskrypcja

Przykład zastosowania - charakterystyka

Poprawnie skonstruowana charakterystyka postaci przedstawia pełną sylwetkę bohatera, to znaczy opis jego cech charakteru, usposobienia i wyglądu. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: