dokumentacja synonim

akta, dossier, archiwum, archiwalia, faktografia, dowody, źródła, kartoteka, baza danych, materiały źródłowe, materiały, dokumenty

Przykład zastosowania - dokumentacja

Dokumentacja medyczna jest zbiorem dokumentów zawierających informacje o zdrowiu pacjenta. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: