praca synonim

1. Jako praca

działanie, wytwarzanie, wytwórczość, zobowiązanie, zadanie, zlecenie, wysiłek, trud, powinność, poświęcenie, służba, zaangażowanie, zajęcie, robota, aktywność, chleb, dorobek, działalność, katorga, harówka, kierat, kreacja, krwawica, krzątanina, mozół, obowiązek, orka, twórczość, utrzymanie, znój (podniośle)

Przykład zastosowania - praca

Ilu ludzi przez całe swe życie we wszystkim płynie w przeciętności, ich praca jest jedynie pracą, to znaczy sposobem zarabiania na utrzymanie. (Jacek Dukaj: „Lód”)

Od nadmiernej harówki zbytnio im drżą niezdarne ręce. Doprawdy nie ma dnia, aby pracujący człowiek znalazł czas na prawdziwą rzetelność, albo pozwolił sobie na utrzymanie najprostszych, ludzkich stosunków z sąsiadami, albowiem jego cena pracy spadłaby na rynku. Ma czas tylko na to, by być maszyną. (Henry David Thoreau: „Walden, czyli życie w lesie”)

antonimy: bezrobocie

2. Jako posada

posada, robota (potocznie), funkcja, obowiązek, zajęcie, rzemiosło, zawód, profesja, specjalność, fach (potocznie), telepraca, chałtura (potocznie), etat, fotel, fucha (potocznie), praktyka, stanowisko, stołek, zatrudnienie

Przykład zastosowania - praca

Żaden człowiek nie może drugiemu zastąpić zajęcia, nie ginie on nawet wtedy, gdy straci najistotniejszego, najważniejszego, najukochańszego człowieka, ale kiedy odebrać mu pracę czy zajęcie, usycha i niebawem umiera. (Thomas Bernhard: „Autobiografie”)

3. Jako czynność

Przykład zastosowania - praca

Jeśli człowiek zaniecha pracy, zwykłych czynności, codziennej bieganiny, żeby poważnie poświęcić się jednej tylko myśli, dzieje się coś odwrotnego. (Jonathan Littell: „Łaskawe”)

antonimy: bezruch leniuchowanie

4. Jako miejsce pracy

instytucja, biuro, fabryka, firma, miejsce pracy, miejsce zatrudnienia, przedsiębiorstwo, zakład, zakład pracy

Przykład zastosowania - praca

Pracuję w wydawnictwie. Firma znajduje się w Warszawie.

5. Jako praca pisemna

dysertacja, publikacja, dzieło, esej, studium, utwór, wypracowanie, książka, monografia, opracowanie, wyrób, efekt, pozycja bibliograficzna, referat, rozprawa, rozprawka, szkic, tekst, traktat

Przykład zastosowania - praca

Piszę pracę zaliczeniową. Moja rozprawa dotyczy romantyzmu w Polsce.

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: