zaangażowanie synonim

1. Jako aktywne działanie

aktywność, aktywizm, pracowitość, prężność, operatywność, zaradność, obrotność, zapał, determinacja, wytrwałość, konsekwencja, gorliwość, niestrudzoność, nieugiętość, niezłomność, ochoczość, oddanie, poświęcenie, zacięcie, zagorzałość, żarliwość, zawziętość, zaaferowanie, czynny udział, aktywny udział, pasja, poryw, energiczność, zażartość, dążenie, ofiarność, zapamiętałość, starania, werwa, rozmach

Przykład zastosowania - zaangażowanie

Dziękujemy wolontariuszom za zaangażowanie podczas festiwalu. Bez waszej pracowitości i zapału to wydarzenie nie mogłoby się udać. 

antonimy: bezczynność bierność

2. Jako zaangażowanie uczuciowe

namiętność, żądza, uczuciowość, czułość, podniecenie, podekscytowanie, okazywanie uczuć, płomienność, afekt, pożądanie, żarliwość, zakochanie, zauroczenie

Przykład zastosowania - zaangażowanie

Wiele par na początku związku wykazuje duże zaangażowanie. Zdarza się jednak, że wraz z upływem czasu namiętność słabnie. 

antonimy: obojętność nieczułość

3. W kontekście uważnego słuchania

zaciekawienie, zainteresowanie, zaduma, zamyślenie, koncentracja

Przykład zastosowania - zaangażowanie

Gdy wygłaszam referat na konferencji, moim celem jest maksymalne zaangażowanie odbiorców. Często już od pierwszych zdań dostrzegam w ich oczach zaciekawienie.  

antonimy: obojętność rozproszenie dekoncentracja

4. Jako ingerowanie w coś

mieszanie się, wtrącanie się, ingerencja, ingerowanie, wpływanie, angażowanie się

Przykład zastosowania - zaangażowanie

Gdy urodziłam pierwsze dziecko, moi rodzice wykazywali duże zaangażowanie w kwestie związane z wychowaniem. Niestety ciągłe wtrącanie się szybko doprowadziło do konfliktu między nami. 

antonimy: obojętność nieingerowanie

5. Jako zatrudnienie kogoś

zatrudnienie, angaż, zrekrutowanie, przyłączenie, pozyskanie, zwerbowanie, nawiązanie współpracy

Przykład zastosowania - zaangażowanie

Ze względu na natłok pracy niezbędne jest zaangażowanie do projektu jeszcze dwóch grafików. Zgłoszę się do agencji rekrutacyjnej z prośbą o pozyskanie odpowiednich pracowników. 

antonimy: zwolnienie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: