aktywność synonim

1. Jako działania

Przykład zastosowania - aktywność

Aktywność młodzieży szkolnej podczas akcji sprzątania świata jest nie do przecenienia. Dzięki jej działaniu udało się oczyścić ze śmieci znaczną część terenów zielonych w naszym mieście.

antonimy: bierność pasywność

2. Jako żywy, intensywny sposób wykonywania działań

zaangażowanie, dynamiczność, energiczność, witalność, prężność, rzutkość, przedsiębiorczość, operatywność, obrotność, ruchliwość, werwa, zapał, żwawość, żywość, dziarskość, inicjatywa, temperament, wigor

Przykład zastosowania - aktywność

Osoby, które niedawno utraciły pracę, wykazują największą aktywność w poszukiwaniu nowego stanowiska. Ich zaangażowanie słabnie w miarę przebywania na bezrobociu. 

antonimy: bierność pasywność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: