działalnośćsynonim

1. Jako funkcjonowanie, oddziaływanie

Przykład:

Najwyraźniejszą konsekwencją działalności wulkanicznej jest tworzenie się gór wulkanicznych. To jednak niejedyny efekt tego procesu. Badania wykazały również oddziaływanie wulkanizmu na temperaturę wód podziemnych. 

2. Jako zespół działań

aktywność, zabiegi, czynności , poczynania, działania, zajęcie, praca, robota, przedsięwzięcie, starania, inicjatywa, realizacja, twórczość, gra, zachowanie
Przykład:

Działalność naszej fundacji polega na zawodowym aktywizowaniu kobiet. Podejmujemy starania mające ułatwić kobietom powrót na rynek pracy. 

antonimy: bezczynność bierność pasywność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: