obojętność synonim

apatia, beznamiętność, beztroska, bierność, indyferencja (książkowo), letarg, nirwana, ospałość, zobojętnienie, nieczułość, bezduszność, gruboskórność, niewrażliwość, znieczulica, dystans, chłód, obcość, oziębłość, pasywność

Przykład zastosowania - obojętność

Zachorowała na depresję, w związku z czym czuła obojętność, która ujawniała się zwłaszcza w relacjach z ludźmi. Jej partner wyczuwał jej nieustanną oziębłość

antonimy: namiętność wrażliwość aktywność czułość uczuciowość zaangażowanie ciepło wspaniałomyślność pragnienie

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: