znieczulica synonim

bezduszność, niewrażliwość, obojętność, bierność, nieczułość, oziębłość

Przykład zastosowania - znieczulica

Kiedy zemdlejesz, nikt ci nie udzieli pomocy, bo w społeczeństwie panuje znieczulica. Podobnie, gdy ktoś napadnie cię w środku miasta, to nikt nie zareaguje. Obojętność ludzka jest naprawdę straszna. 

antonimy: wraźliwość empatia czułość współodczuwanie altruizm dobroczynność zaangażowanie współczucie wspaniałomyślność wielkoduszność

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: